Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vymezují vztah mezi zákazníkem a půjčovnou / výrobcem.

Půjčení:

Závaznou objednávkou se myslí písemné potvrzení rezervace termínu výpůjčky. Rezervace na exponované termíny (půlka března - začátek dubna) je podmíněna zálohou. K rezervaci je třeba složit zálohu ve výši 50 % půjčovného. Storno podmínky: 60 dní předem se záloha vrací celá, 30 dní předem propadá 50 % zálohy, méně než 30 dní záloha propadá. Zálohu nemusí skládat klienti, kteří mají zakoupený lyžařský zájezd, který průvodcuji a saně si půjčují na něj (kauci při převzetí ale ano). Po dohodě je možné zálohu nahradit i předložením dokladu o zahraniční akci, na kterou jsou saně půjčovány (letenka nebo cestovní smlouva s CK).

Při převzetí se skládá vratná kauce 6000 Kč, která se sčítá s půjčovným. Pokud nejsou saně rezervovány jinam, jsou na základě předložení letenky poskytovány 2 dny před odletem a po návratu zdarma na balení, po dohodě i více. Na bezplatné prodloužení však není nárok, záleží na harmonogramu půjčování, záleží na domluvě. O půjčení a převzaté kauci je sepsán protokol.

Převzetím saní se zákazník zavazuje k tomu, že se saněmi bude zacházet v souladu s půjčovním řádem.

Výroba:

K výrobě záloha požadována není s výjimkou situace kdyby měl zákazník velmi nestandardní požadavek individuálního výrobku.

Řešení sporů:

Spory se vždy snažíme řešit dohodou, příslušným úřadem pak je Česká obchodní inspekce.

Zásady ochrany osobních údajů:

Shromažďují se pouze nezbytně údaje nutné pro vyřízení objednávky (email, telefonní číslo) do vyřízení objednávky, poté jsou mazány.

V případě výpůjčky jsou to navíc datum narození a číslo OP. Dokument je skartován ihned po vrácení saní. Tyto údaje jsou vedeny pouze v papírové podobě.