Objednávky půjčení a výroby

Saně je možné zapůjčit i zakoupit.

Cena kompletních saní je 10900 Kč (saně, tažné zařízení, vodotěsný vak se dvěma vstupy, bederní pás s odnímatelnou ledvinkou nebo velká ledvinka).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, je třeba počítat s delší dodací lhůtou, ale je možné udělat i úpravy na přání. Objednávky na zimu a jaro posílejte nejlépe do konce prosince. Upravit lze délku tyčí, barvy vaků i laminátu. Na barevné varianty se podívejte do fotogalerie (jde o kombinace černá - červená, žlutá, oranžová, zelená a modrá).

Co od saní očekávat a podrobnější vysvětlení vlastností i alternativ najdete v článku Vše o pulkách

Ceník půjčovny pro sezónu 2020/21:

Půjčení saní: 250 Kč/den (1.3 - 20.4) a 220 Kč/den kdykoli jindy. Saně bývají rozebrané v termínech lyžařského zájezdu CK Adventura do Švédska. Pokud nechcete jet s námi, doporučujeme plánovat výpravy mimo tyto termíny. Pokud na sebe budou termíny navazovat, lze saně předat i v Kiruně (případně letiště Kittilä, Ivalo a Tromsö) a ušetřit jednosměrnou dopravu letadlem i dny půjčení pokud jsou akce v překryvu, jinak se účtuje podle letenek (u zájezdů CK Adventura podle základního termínu zájezdu).

Půjčovné je splatné v okamžiku převzetí. Současně je třeba složit vratnou kauci 6000 Kč v hotovosti, ze které bude strženo případné větší poškození, než odpovídá běžnému opotřebení (viz. "půjčovní řád" níže). Půjčovné a kauce se sčítají. Pokud nejsou saně rezervovány jinam, jsou na základě předložení letenky poskytovány 2 dny před odletem a po návratu zdarma na balení. Na bezplatné prodloužení však není nárok, záleží na harmonogramu půjčování, záleží na domluvě.

Půjčení a objednávky saní posílejte na adresu: pulkken@gmail.com nebo na tel. +420 777678390 (půjčení je vzhledem k omezenému počtu kusů a výrazné sezónnosti vhodné rezervovat). Ideální je zavolat, domluvíme podrobnosti a poté objednávky potvrdíte emailem, prosím neposílejte dotazy sms. Převzetí i vrácení je možné po dohodě někdy i o víkendech, v pozdních večerních hodinách podle potřeb vašich odletů / příletů.

Zasláním objednávky objednatel souhlasí se zpracováním a uložením osobních údajů do předání a zaplacení saní nebo jejich vrácení v případě půjčení.

Převzetí: Praha 7, U Smaltovny 4. V okolí je modrá zóna Praha 7, zdarma lze parkovat pouze mezi šestou a osmou hodinou ranní, bližší informace na stránkách MČ Praha 7. Ulice je jednosměrná, vjezd z Veletržní.

Věnujte pozornost půjčovnímu řádu pod mapkou a záložce Zacházení se saněmi.

Půjčovní řád:

Převzetím saní nájemce bere na vědomí řád půjčovny, souhlasí s ním a současně prohlašuje, že se seznámil s instrukcemi o používání a bude je používat výhradně v souladu s nimi.

 • K půjčení je třeba předložit doklad totožnosti (OP, pas, ŘP apod.).

 • Při převzetí si saně i vaky je třeba překontrolovat, případné poškození bude ihned zdokumentováno (zapsání do předávacího protokolu), za jiná poškození bude požadována náhrada při vrácení saní. Opravitelné závady budou účtovány podle skutečné ceny opravy, u neopravitelných celý díl v pořizovací ceně (týká se zejména laminátové skořepiny), případně snížení hodnoty věci. Rozhodující je stav při předání v Praze.

 • Saně není dovoleno jakkoli upravovat (kromě nezbytných oprav), cokoli na ně kreslit, uvazovat, stříhat apod. K půjčeným saním je vydáván materiál na nouzové opravy, tento se vrací se saněmi. Pokud jsou saně předávány v zahraničí, pak je třeba informaci o nutných opravách zaslat SMS zprávou alespoň den před vrácením, aby materiál mohl být doplněn. Saně i vaky je třeba vracet čisté.

 • Při poškození vaku (díra) jej v žádném případě nezkoušejte nijak provizorně zalepit "Tesou" apod., znemožnili byste profesionální opravu svařením.

 • Při předávání v zahraničí budou individuálně domluveny podmínky, a ty budou zapsány na výpůjční protokol (zejména místo a čas předání). Součástí ujednání může být prohlášení, že pokud saně nebudou vráceny ve smluveném čase na smluveném místě, budou účtovány veškeré náklady spojené se zajištěním náhradních saní a řešení situace na místě dalším nájemcem (skupinou).

 • Pokud nejsou saně potřeba na jinou akci, může být lhůta na zabalení/vybalení zdarma prodloužena.

 • Půjčené saně jsou určeny pro věci jedné osoby nebo maximálně 25 kg naplnění vaku.

 • Na čemkoli se lze individuálně domluvit, ale pokud domluva selže, bude důsledně dodržován tento půjčovní řád.

Ceník oprav:

 • Výměna přezky na vaku 1 ks 200 Kč, 2 ks 300 Kč. Samostatná přezka (klient nechá vyměnit sám) 20 Kč.

 • Svaření vaku odbornou firmou 400 Kč (zahrnuje poštovné). Současně bude zohledněno i snížení hodnoty věci.

 • Výměna 1 ks skluznice 700 Kč

 • Poškození laminátu - je nutné uhradit celou laminátovou část ve výši 6000 Kč, půjčovna opravy laminátu nezajišťuje. Poškozením laminátu se rozumí snížení tloušťky, vyštípnutí, proražení, rozlomení. Škrábance se považují za běžné opotřebení, stejně tak u skluznic. Pokud došlo k poškození v letadle, škodu nahradí letecká společnost. Reklamaci je třeba provést ihned v prostoru výdeje zavazadel.

 • Asistence při řešení reklamací u leteckých společností (fotodokumentace, posudek a faktura v anglickém jazyce, případně prodloužení lhůty na vrácení podle potřeb průběhu reklamace nebo opravy - na konci sezóny) 500 Kč. V těchto případech se kauce vrací až po připsání náhrady škody leteckou společností na účet půjčovny.

Rezervace:

Saně jsou velmi sezónní záležitostí, zájem o ně je v podstatě necelý měsíc v roce (půlka března - začátek dubna), na tyto termíny je vhodná rezervace. K rezervaci je třeba složit zálohu ve výši 50 % půjčovného. Storno: 60 dní předem se záloha vrací celá, 30 dní předem propadá 50 % zálohy, méně než 30 dní záloha propadá. Zálohu nemusí skládat klienti, kteří mají zakoupený lyžařský zájezd, který průvodcuji a saně si půjčují na něj (kauci při převzetí ale ano).

Skladování:

Pokud si kupující saně nepřevezme do 30 dnů od vyzvání k jejich převzetí, bude účtováno skladné ve výši 1 Kč/den po dobu prvních 60 dnů a 5 Kč/den dále. Po uplynutí 12 měsíců se saně stávají majetkem půjčovny.

STORNO PODMÍNKY PŮJČOVNY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM:

STORNOPOPLATEK (50% PŮJČOVNÉHO PODLE STANDARDNÍCH PODMÍNEK) BUDE ODEČTEN OD PŮJČOVNÉHO KDYKOLI DO 31.12.2021 PŘI VÝPŮJČKÁCH MIMO OBDOBÍ 1.3 - 20.4., KTERÉ JE HLAVNÍ SEZÓNOU KDY BÝVÁ SANÍ NEDOSTATEK. UPLATNĚNÍ STORNOPOPLATKU JAKO SLEVY Z PŮJČOVNÉHO JE PŘENOSNÉ A LZE JEJ I JAKKOLI ROZDĚLIT DO VYČERPÁNÍ CELÉ ČÁSTKY.

STORNOPOPLATEK JE SPLATNÝ DO TERMÍNU PŮVODNÍHO PŘEVZETÍ.

Příklad:

Saně byly objednány na 10 dní a převzaty měly být 20.3.2020, tj. storno poplatek činí 1250 Kč (půjčovné á 250 x 10 dní) /2 = 1250 Kč. Částku lze využít např. tak, že si půjčíte dvoje saně v únoru 2021 na 3denní přechod Krkonoš vašich přátel. Stornopoplatek prosím uhraďte do 20.3.2020 bankovním převodem.